Достојни за Вашето Здравје

Достојни за Вашето Здравје
Наша мисија: Подобрување на квалитетот на животот под мотото “Здравјето вреди сè”.
Наша визија: Да обезбедиме сигурни и висококвалитетни производи за подобрување на здравјето на луѓето ширум светот.

Ние во Nobel му служиме на човековото здравје и секојдневно го подобруваме животот со нашето знаење и напори.

Ние во Nobel сме СТРАВСТВЕНИ. Ја извршуваме нашата работа со ентузијазам, љубопитни сме, откриваме и постојано учиме. Не се задоволуваме со малку, туку секогаш работиме за подобра иднина.

Затоа што вреди за здравјето.

Ние во Nobel сме ДОКАЖАНИ. Воспоставуваме односи врз основа на доверба со нашите акционери и вработени, уверувајќи ги во нашата длабоко вкоренета историја и стандардите за висок квалитет.

Затоа што вреди за здравјето.

Ние во Nobel ПРАВИМЕ РАЗЛИКА. Правиме промени и се разликуваме со нашите храбри и револуционерни иницијативи.

Затоа што вреди за здравјето.

Ние во Nobel сме АГИЛНИ. Ја гледаме промената како можност и брзо се прилагодуваме на новите услови со нашата флексибилна структура, претворајќи ја во предност во однос на конкуренцијата.

Затоа што вреди за здравјето.

Секој преземен чекор во Нобел создава вредности за светот и здравствениот систем на повеќе од 20 држави...

Секој ден, ја посветуваме нашата издржливост, сила и напори.

Вреди за здравјето!