Nobel Medicus

Nobel Medicus
Nobel Medicus е стара 12 години и е единствената рецензирана, непристрасна, научна медицинска публикација, поддржана од фармацевтска компанија во Турција.