Prefix 250mg/5ml 125ml прашок за перорална суспензија

Prefix 250mg/5ml 125ml прашок за перорална суспензија
Активна Состојка
Cefprozil
Области За Употреба
Синузитис, Ангина, Бронхитис