Ulkar Kimya

Ulkar Kimya
Ulkar Kimya е здружена компанија поврзана со Ulkar Holding, специјализирана за производство на активни фармацевтски состојки и обложени микропелети, Се наоѓа во Организираната индустриска зона the Çerkezköy во рамките на границите на Tekirdağ.

Ulkar Kimya е основана во 1988 година на површина од приближно 64,000 метри квадратни, која започна со производство на активни фармацевтски состојки во 1990 година и микропелети во 1991 година со поставување на посебен објект на истата локација. Во 2005 година, одлучивме да ги проширме своите производствени капацитети и лаборатории за да ги задоволиме растечките побарувања на своите клиенти и достигнавме затворена површина од 14.000 метри квадратни. Во овој обем, новите лаборатории за контрола на квалитет започнаа со работа во 2007, а новиот објект за активни фармацевтски состојки беше завршен на крајот на 2009 година. Со оваа експанзија, беше постигнато зголемување на капацитетот до 6 пати.

Важноста што Ulkar Kimya ја придава на квалитетот, безбедноста, здравјето, животната средина и здравјето на работното место се докажува со фактот дека нашите објекти поседуваат ЕУ ДПП сертификат од Министерството за здравство на Турција, кое е член на PIC и BfArM Германија.

Ulkar Kimya исто така и служи и на Холдинг групацијата на компании, и извезува активни фармацевтски состојки и обложени микропелети во Европа, Русија, ЗНД, Азија, Јужна и Северна Америка. Освен тоа, продолжува да расте со своите услуги за договорно производство, обезбедени на различни компании лоцирани во странство.

Заедно со своите производствени активности, Ulkar Kimya има лабораторија за Истражување & Развој (R&D) со модерна инфраструктура како резултат на што до крајот на 2018 година стана центар за истражување и развој одобрен од владата.