Нашата Политика За Квалитет

Нашата Политика За Квалитет
Сите производи што ги нуди Nobel Pharmaceuticals се развиени со научни техники од страна на квалификувани професионалци. За производство на овие производи се користат само одобрени материјали, состојки и квалификувани процеси и процедури. Дозирањето, чистотата и усогласеноста со етикетата на производите што ги нудиме како начин на третман се загарантирани со систем за обезбедување на квалитет во согласност со меѓународните стандарди за безбедност.

Објектите за производство на Nobel Pharmaceuticals се така дизајнирани и прилагодени да гарантираат усогласеност со правилата за здравје и безбедност на работникот, одржување на работното опкружување, човечките ресурси и релевантните практики и правила на фармацевтската индустрија.

Како компанија која ги спроведува барањата на Добрите производни практики (ДПП), ние брзо се прилагодуваме на промените во технологијата и стандардите во индустријата и развиваме квалификуван персонал. Ние работиме со цел да обезбедиме ефикасно користење на сите ресурси и да го одржиме задоволството на клиентите.